Badanie czasu

Rozdział XIX, Mula madhyamaka karika

Arja Nagardziuna 1. Jeżeli teraźniejszość i przyszłość
  zależą od przeszłości,
  wtedy teraźniejszość i przyszłość
  istniałyby w przeszłości.

 2. Jeżeli teraźniejszość i przyszłość
  nie istniały w przeszłości,
  to jak mogły by one wtedy
  zależeć od przeszłości?

 3. Jeżeli nie są one zależne od przeszłości,
  ani jedno ani drugie nie byłoby ustanowione.
  Dlatego ani teraźniejszość
  ani przyszłość nie istniałyby.

 4. W ten sam sposób
  pozostałe podziały – przeszłość i przyszłość,
  wyższe, niższe, środkowe, etc.,
  jedność, etc., powinny być rozumiane.

 5. Nie statyczny czas jest niepojęty.
  Nic, co można by pojąć
  jako statyczny czas, nie istnieje.
  Jeżeli czasu nie można pojąć,
  to w jaki sposób może być on znany?

 6. Jeżeli czas zależy od przedmiotu,
  to jak mógłby istnieć bez przedmiotu?
  Nie ma przedmiotu istniejącego samoistnie.
  Zatem, jak czas mógłby istnieć samoistnie?


Mula madhyamaka karika” na angielski przełożył profesor Jay Garfield pod tytułem The Fundamental Wisdom of the Middle Way”, Oxford University Press, 1995. Rozdział XIX „Mula madhyamaka karika” z angielskiego przełożył Zbigniew Modrzejewski, wrzesień 2011.

Buddyjski filozof z tradycji mahajany, arja Nagardziuna, żył w południowych Indiach około drugiego wieku naszej ery. Jego największe dzieło, to traktat Mula madhyamaka karika”. „Mula madhyamaka karika”, czyli Fundamentalne strofy drogi środka, jest jednym z najbardziej wpływowych dzieł w historii filozofii Indii.
Jakąkolwiek duchową zasługę, jaka mogła by przypadkiem powstać z moich skromnych wysiłków w celu przekładu tych świętych strof oświeconej mądrości na język polski, z pokorą ofiarowuję wszystkim buddhom, bodhisattwom oraz wszystkim oświeconym mistrzom wszechczasów ze wszystkich sfer istnienia i dedykuję ją w intencji ich długiego życia, doskonałego zdrowia oraz niezwłocznego spełnienia każdego bez wyjątku, nawet najmniejszego z ich altruistycznych życzeń dla dobra wszystkich czujących i cierpiących istot. Niechaj dzięki tej duchowej zasłudze wszystkie oświecone istoty prowadzą nas śladami buddhy Siakjamuniego, wzniosłą ścieżką mahajany, do nieprześcignionego, ostatecznego celu – doskonałego oświecenia buddhy. A po drodze, niechaj nasza wiara w te bezcenne nauki o pustce pogłębia się i szybko rośnie, powodując że będziemy wzajemnie inspirować się do podjęcia nieustających wysiłków w celu dogłębnego jej zrozumienia przy pomocy wielu różnych sposobów rozumowania, abyśmy, motywowani bodhicittą, mogli następnie bezpośrednio urzeczywistnić tę pustą naturę wszystkich zjawisk w medytacji.

Z angielskiego przełożył
mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski, wrzesień 2011.
Przekładu dokonano na podstawie tekstu:
Mula madhyamaka karika
mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski www.zbigniew-modrzejewski.webs.comFree counter and web stats