PROJEKT MAITREJA
www.maitreyaproject.org


KIM JEST MAITREJA?

Maitreja, którego imię pochodzi od sanskryckiego słowa “maitri”, oznaczającego wszechogarniającą miłość, będzie kolejnym, piątym buddą pojawiającym się w tym szczęśliwym eonie tysiąca buddów Obracających Kołem Dharmy. Obecnie mamy czasy Buddy Siakjamuniego. Buddowie pojawiają się, aby na zawsze wyzwolić czujące istoty z cierpienia. Jako nieskończenie współczujący i wszechwiedzący, prowadzą nas Oni na ścieżce ku oświeceniu w zręczny sposób, dostosowany do naszych możliwości i skłonności. Zbliżamy się ku ciemnym czasom, kiedy nauki Buddy Siakjamuniego przestaną istnieć, a zaciemnienia i cierpienia zasnują umysły. Coraz łatwiej będzie działać niezręcznie, wywołując cierpienie. Nieszlachetnych działań będzie więcej niż tych prawych, niosących zalążki szczęścia. Przez tysiące lat negatywności i nieszczęścia będą rosły, ludzkie życie skróci się, starość będzie pryzchodzić już w wieku dziesięciu lat. Ciała będą brzydkie, zdeformowane, a życie wypełnione męczarniami, niszczeniem i nędzą. Wtedy to, spontanicznie, dzięki wszechogarniającemu współczuciu w naszym świecie zamanifestuje się Maitreja, promienny, duchowy nauczyciel inspirujący istoty w praktykowaniu ścieżki ku wyzwoleniu, a w szczególności miłującej dobroci. Miną wieki i stopniowo, dzięki zasłudze praktykowania cnoty wzrośnie szczęście, długość życia wydłuży się do osiemdziesięciu tysięcy lat. A kiedy znowu rozpocznie się powolny schyłek, zgodnie z przepowiedniami i obietnicami wszystkich buddów, Maitreja zjawi się na ziemi, jako piąty budda Obracający Kołem Dharmy.Po Buddzie Siakjamunim i upadku Jego nauk, przybędzie Budda Maitreja - budda przyszłych czasów. Macie wspaniały plan zbudowania posągu Buddy Maitreji. Posyłam wam wiele taszi delek i wyrażam swoją wdzięczność i radość wynikającą z tak szlachetnego działania. Opierając się na cytatach z doktryny mahajany, wierzymy, że w tym szczęśliwym eonie pojawi się tysiąc Buddów. Współczesność to czasy czwartego buddy, Buddy Siakjamuniego. Jego nauki trwają nadal. Piątym buddą będzie Maitreja. Dzięki bodhiczicie i modlitwom tysiąca buddów powstał związek, dzięki któremu, ci, którzy nie osiągną wyzwolenia za czasów poprzedniego Buddy zostają uczniami kolejnego i uzyskują wyzwolenie. Dlatego też w Krainie Śniegu – Tybecie, w większości świątyń i klasztorów, istnieje tradycja tworzenia posągów i wizerunków Buddy Maitreji.

— Jego Świątobliwość XIV Dalaj Lama Tybetu, Bodhgaja, 27 stycznia 1998 roku.


Wielki Maitreja pojawi się na tym świecie, osiągnie oświecenie, a Budda Siakjamuni udzieli mu błogosławieństwa. Tekst Kandżuru zawiera wiele dharani dotyczących Maitreji. Opisują one Maitreję, jego poprzednie żywoty, to, jak odrodził się z czystymi istotami wyższych sfer. Recytowanie mantr pozostawia dobry ślad w umyśle. Kandżur powiada, że ludzie tacy jak my, wszyscy budujący posągi, staną się pierwszymi uczniami wielkiego Maitreji, kiedy ten pojawi się na świecie. W Tybecie znajduje się wiele posągów Maitreji, ponieważ każdy związany z taką rzeźbą odrodzi się za czasów Maitreji, otrzyma nauki, uzyska najwyższe urzeczywistnienie. Stanie się buddą. Projekt Maitreja wpłynie pozytywnie na wszystkie czujące istoty, tworzy ślad w ich umysłach tak, że w chwili pojawienia się Buddy Maitreji odrodzą się razem ze względu na zbiorową karmę i dostąpią szczęścia otrzymania nauk od wielkiego nauczyciela. Złudzenia znikną, wytworzymy wielkie współczucie. Potem, jako buddowie powrócimy aby pomagać niezliczonym czującym istotom.

— Jego Eminencja Czogje Triczen Rinpocze, marzec 1998 roku.


W przypadku działań skierowanych wobec świętego obiektu, nawet te, pozbawione czystej motywacji, tworzą podstawę dla oświecenia. Pierwszą korzyścią ze stworzenia posągu Buddy Maitreji jest skrócenie trwania ciemnego wieku, nieobecności Dharmy po zaniknięciu nauk Siakjamuniego a pojawieniem się nauk Maitreji. Drugą korzyścią jest to, że wszyscy ludzie związani z budową posągu, sponsorzy, robotnicy i organizatorzy z pewnością odrodzą się jako bliscy uczniowie Buddy Maitreji. Poprzez stworzenie sprzyjających warunków dla budowy posągu Buddy Maitreji zarówno istoty ludzkie, jak i te nie będące ludźmi uzyskają ślad w umysłach nakazujący im podążyć za Buddą Maitreją. Budda Maitreja powiedział, że jeśli czujące istoty będą praktykować Dharmę w czasach Buddy Siakjamuniego, ale nie osiągną oświecenia, z pewnością staną się buddami w czasach kolejnego Przebudzonego. Dlatego też tworzenie więzi, dzięki której będzie można zostać uczniem Maitreji jest czymś dobrym. Stworzenie posągu Maitreji tworzy nić łączącą z tym Buddą przyszłości.

— Czcigodny Ribur Rinpocze

mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski www.zbigniew-modrzejewski.webs.comFree counter and web stats