Lama Dźe Tsongkhapa


MODLITWA DO GURU — LAMY DŹE TSONGKHAPY


O, Dźe Rinpocze,
Ty jesteś Wadźradharą, Panem mędrców i źródłem wszelkich urzeczywistnień,
jesteś Awalokiteśwarą, wielkim skarbem uniwersalnego współczucia,
jesteś Mandźuśrim, mistrzem nieskazitelnej mądrości
i jesteś Wadźrapanim, niszczycielem zastępu demonów Mary.
Losangu Dragpo, koronny klejnocie mędrców Krainy Śniegu,
Ciebie, Guru-Buddho, uosabiającego Trzy Klejnoty Schronienia,
z szacunkiem proszę całym moim ciałem, mową i umysłem o udzielenie mi,
oraz wszystkim istotom, Twojego wyzwalającego z samsary błogosławieństwa.
Proszę Cię, obdarz nas wszystkich tym najwyższym,
oraz pozostałymi urzeczywistnieniami.
O, Dźe Rinpocze, proszę, pobłogosław mnie,
abym szybko stał się taki, jak Ty,
dla dobra wszystkich czujących i cierpiących istot.


MANTRA LAMY DŹE TSONGKHAPY

Mig-me tse-wej ter-cien cien-re-zig
Dri-me kjen-pej łang-po dziam-pel-jang
Du-pung ma-lu dziom-dze sang-wej dag
Gang-cien ke-pej tsug-jen tsong-kha-pa
Lo-sang drag-pej szab-la sol-wa deb.


OM AH GURU WADŹRADHARA SUMATI KIRTI SIDDHI HUM


Z angielskiego przełożył mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski (getsul Lhundrub Dzinpa)
MODLITWA DO LAMY TSONGKHAPY O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W CELU URZECZYWISTNIENIA SIEDMIU MĄDROŚCI


  1. Święty Guru Lamo Tsongkhapo, proszę, udziel mi błogosławieństwa w celu urzeczywistnienia wielkiej mądrości, która pozwoli mi bez przeszkód zrozumieć i wyjaśnić znaczenie obszernych tekstów Dharmy.


  2. Święty Guru Lamo Tsongkhapo, proszę udziel mi błogosławieństwa w celu urzeczywistnienia przejrzystej mądrości, która pozwoli mi bez przeszkód zrozumieć i wyklarować szczegóły bardzo subtelnych i extremalnie trudnych kwestii.


  3. Święty Guru Lamo Tsongkhapo, proszę udziel mi błogosławieństwa w celu urzeczywistnienia bystrej mądrości, która bez przeszkód szybko przecina niezrozumienie, błędne rozumienie oraz wątpliwości.


  4. Święty Guru Lamo Tsongkhapo, proszę, udziel mi błogosławieństwa w celu urzeczywistnienia głębokiej mądrości, która bez przeszkód pozwoli mi zrozumieć i wyjaśnić znaczenie tekstów Dharmy oraz ich głębię.


  5. Święty Guru Lamo Tsongkhapo, proszę, udziel mi błogosławieństwa w celu urzeczywistnienia mądrości wyjaśniania Dharmy, która bez przeszkód da mi kompletne i najwyższe zrozumienie znaczenia wszystkich słów tekstów Dharmy.


  6. Święty Guru Lamo Tsongkhapo, proszę, udziel mi błogosławieństwa w celu urzeczywistnienia mądrości debatowania, która bez przeszkód da mi odwagę w niegodziwej debacie.


  7. Święty Guru Lamo Tsongkhapo, proszę, udziel mi błogosławieństwa w celu urzeczywistnienia mądrości pisania, która potrafi nadać znaczeniu i dźwiękowi doskonałość oraz daje przejrzyste zrozumienie i szczęście.

„Niechaj będę nauczać Dharmy w języku bogów,
i w każdym języku duchów i nagów, ludzi i demonów,
a także głosem każdej formy życia.”

— Buddha Siakjamuni, sutra Gandavyuha, strofa 18.

mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski www.zbigniew-modrzejewski.webs.comFree counter and web stats